Medarbetare

Ledning

Åsa Hedberg Rundgren
Direktör och vetenskaplig ledare
08-690 58 09

Utredning & forskning

Charlotta Ryd, utredare på Äldrecentrum
Charlotta Ryd
Arbetsterapeut, med dr
08-6905803
Porträttbild på Ida Goliath.
Ida Goliath
Docent i vårdvetenskap
08-690 58 04
Bettina Meinow
Sociolog, fil dr
08-690 58 08
Helena Holmström Strehlenert
Helena Strehlenert
Personalvetare, med dr
08-690 58 13
Lars Sonde
Fysioterapeut, med dr
08-690 68 55
Åsa von Berens
Dietist, med dr
08-690 58 11

Testledare SNAC-K Befolkningsstudien

Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska
Jelena Johnsson
Läkare
Annika Lind
Sjuksköterska
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Paula Sjöstrand
Läkare
Antonia Sunna
Testledare psykologi
Britten Askestad sjuksköterska på SNAC-K, Äldrecentrum
Britten Askestad
Sjuksköterska
Anders Nilsson läkare vid SNAC-K Äldrecentrum
Anders Nilsson
Läkare

Forskningsledare SNAC-K Befolkningsstudien

Laura Fratiglioni
Professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
08-690 58 18

Seniora rådgivare

Lennarth Johansson
Psykolog samt fil. doktor inom socialmedicin. Docent i Gerontologi.

Kommunikation

Jonas Nilsson
Chefredaktör & ansvarig utgivare Äldre i Centrum
08-690 58 84
Mai Jenny Engström
Redaktör
08-6905814
Mikael Mildén
Redaktör
08-690 58 20

Administration

Livia Liu
Administratör
08-690 58 10
Zoltán Pethö
Institutionstekniker
08-690 58 05
Catrin Värnlund
Controller
08-6905898