Sociala medier

Sociala medier är numera en naturlig del av många människors vardag. Med det som bakgrund finns Äldrecentrum på Facebook, där vi bland annat delar med oss av utbildningar och kurser. Du kan även följa oss på Twitter för att ta del av nyheter och konferenser. 

YouTube har Äldrecentrum ett konto där du kan se filmer och videoklipp från bland annat föreläsningar och intervjuer.

Du kan även följa tidskriften Äldre i Centrum på Twitter, @aldre_i_centrum