Pressklipp 2020

Kungsholmsbors raska promenader minskar demens (Sofie Axelsson i KungsholmenDirekt 2020-03-05)
Reportage om forskningsprojektet SNAC-K med en intervju med en av probanderna och Erika Johnsson Laukka, forskare på SNAC-K. Artikeln belyser även resultat från Kungsholmsstudien som publicerades höste 2019 där det framgår att långsammare promenadtakt (lägre än 0,8 meter per sekund) tillsammans med symtom av kognitiva nedsättningar kan öka riskerna för demens.

Testa äldrevårdens personal varje dag (Debattartikel i Aftonbladet 2020-03-21)
Opinionsartikel där SNAC-K:s forskningsledare Laura Fratiglioni tillsammans med 13 andra äldreforskare uppmanar till större insatser för att skydda sköra äldre från coronaviruset. De föreslår bland annat att personal som arbetar med äldre dagligen ska testas för viruset och använda munskydd. 

Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19 (Debattartikel i Aftonbladet 2020-04-16)
Debattartikel underskriven av SNAC-K:s forskningsledare, Laura Fratiglioni, där hon tillsammans med andra äldreforskare säger att de är beredda på att stödja myndigheter med vetenskaplig och klinisk erfarenhet inom äldreomsorgen. 

Vården prioriterar bort sjuka på äldreboenden under coronakrisen (Intervju i Dagens ETC, 2020-05-15)
Dagens ETC intervjuar SNAC-K:s forskningsledare Laura Fratiglioni om Region Stockholms riktlinjer som prioriterar bort avancerad vård för patienter på äldreboenden. Laura Fratiglioni menar att det inte finns några vetenskapliga belägg för sådana gränsdragningar. 

De äldre som skulle skyddas drabbades värst (Reportage i Sveriges Radio, 2020-05-18)
Vetenskapsradion intervjuar äldreforskare, bland annat SNAC-K:s Laura Fratiglioni, om hur coronaviruset drabbar de äldre och hur det har lyckats ta sig in på äldreboenden.

Äldre får berätta om sina liv under coronapandemin (Direktsänd intervju i Morgon i P4, Sveriges Radio, 2020-06-24)
SNAC-K:s sjuksköterska och medarbetare Pia Lundgren intervjuades i Morgon i P4 om SNAC-K:s senaste studie om hur äldres vardag påverkas av coronarestriktionerna. 

"Collateral damage" i spåren av covid-19 (Bodil Appelkvist, artikel och inslag på SVT nyheter, 2020-06-26)
Det isolerade liv som många äldre tvingas leva under coronapandemin är en risk, inte bara för deras mentala hälsa, utan även för kroppens tillstånd. SNAC-K:s forskningsledare varnar för det hon kallar collateral damage, det vill säga de långsiktiga följderna av restriktionerna för äldre, i en intervju med SVT. 

Stockholms äldre frågas ut om coronapandemin (Mia Tottmar i Dagens nyheter, 2020-06-30)
Artikel i DN som uppmärksammar två av Äldrecentrums coronarelaterade forskningsprojekt: en SWECO-enkät som skickas ut till 3 700 äldre stockholmare och en telefonintervjustudie som görs av SNAC-K. 

Pandemins påverkan på äldre - ny studie (Marie Eriksson i Tidningen Syre, 2020-06-30)
Arbetet med SNAC-K:s enkät om hur äldre på Kungsholmen upplever restriktionerna i samband med coronapandemin och en heltäckande enkät som Äldrecentrum via SWECO skickar ut till personer 70+ i hela Stockholms stad, skildras i artikeln.