Pressklipp 2019

"Högre ålder - sämre hälsa"  ( Tom Engström i nyhetsbrevet Nyfiken Grå 2019-12-04 om Äldrecentrums rapport 2019:3 Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002 - 2018)
Rapporten visar att hälsa och levnadsvanor är olika och man kan se ganska stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män, och mellan kommuner och stadsdelar, säger Carin Lennartsson, en forskare som varit projektledare för den nya rapporten.

Den osynliga utsattheten (Palle Storms intervju med Ingrid Hjalmarson, tidigare utredare på Äldrecentrum om våld i nära relationer i tidningen Ä. 2019-12-10)

Betydelsen av träning och näring för funktion och välbefinnande (artikel av Åsa von Berens, utredare på Äldrecentrum i tidningen Ä. 2019-12-10)