Pressklipp 2018

"Därför är dans så bra för våra hjärnor" (Karin Bojs i Dagens Nyheter 2018-12-23)
Kungsholmsstudien (SNAC-K) och andra forskare i världen har visat samband mellan människors fritid och förekomsten av demens. Att vara aktiv på fritiden och efter arbetslivet verkar ha en skyddande effekt. 

"Dubbla känslor att ta hand om anhöriga" (intervju med Anna Bratt, TT. Publicerad i Corren, Vimmerby tidning m fl 2018-12-08)
Över en miljon anhöriga i Sverige tros stödja en närstående. Att hjälpa en skröplig förälder kan kännas fint och tillfredsställande – eller betungande och utmattande. Lennarth Johansson, forskningsledare på Äldrecentrum ger rådet att be om hjälp innan det blir för mycket.

"Utan anhöriga skulle inte vården fungera" (Seniorpodden, SPF Seniorerna 2018-10-30)
- Det är klart att om det offentliga backar tillbaka och inte uppfyller de löften som finns förankrade i lagstiftningen, då hjälper inget anhörigstöd i världen. Det säger Lennarth Johansson, psykolog och forskningsledare på Äldrecentrum i Stockholm.

"Det är väldigt mycket skam och skuld inblandat" (Senioren 2018-10-06)
2009 skärptes Socialtjänstlagen från att kommunerna bör erbjuda stöd till anhöriga, till att de ska göra det. Trots denna skärpning har det inte blivit bättre, menar Lennarth Johansson, docent i gerontologi och forskningsledare vid Äldrecentrum.

"Kunskap är motgiftet mot fördomar" (Dagens Samhälle 34 - 2018)
Stort intresse för forskningsfrågor hos Åsa Hedberg Rundgren - ny ledare för Äldrecentrum som sätter 65-plussarnas livsvillkor under lupp.

"Färre äldre får hjälp av äldreomsorgen" (Sveriges Radio, P1, 2018-08-30)
Allt färre äldre får ta del av äldreomsorgen. Andelen äldre över 80 år som har hemtjänst eller som bor på ett äldreboende har minskat. Utvecklingen är problematisk, säger Marta Szebehely, professor och expert på äldreomsorg på Stockholms Universitet. 

"Hög ålder främsta riskfaktorn bakom demens!" (Hela Hälsingland, 2018-05-02)
​Anders Wimo, läkare och professor på KI och samordnare för SNAC-studien menar att forskningen ännu inte kan förklara exakt vad som ligger bakom demens, men att hög ålder är förklaringen till att antalet dementa ökat.

"Språkutveckling på arbetsplatsen är viktigt!" (Sveriges Radio, P4 Radio Uppland, 2018-04-09)
Kerstin Sjösvärd, tidigare mångårig medarbetare på Äldrecentrum intervjuas i P4 Uppland. Kerstin är numera projektledare på föreningen Vård och omsorgscollege dit projektet om språkutveckling på arbetsplatser har flyttats. Nu sprids arbetssättet även i andra länder!

"Vanligt att outbildade vårdar demenssjuka" (Sveriges Radio. Ekot, 2018-04-03)
Demenssjuka vårdas allt oftare i sin vanliga bostad med hjälp av hemtjänst, och det kommer att bli ännu vanligare i framtiden, när antalet sjuka väntas öka kraftigt. Men få av de som arbetar i hemtjänsten har utbildning i hur man tar hand om demenssjuka.

"Hur ska vården av demenssjuka se ut?" (Sveriges Radio, Ekot, 2018-04-03)
P1-morgon. Tema: Äldre. Bland annat debatt mellan äldreminister Lena Hallengren (S) och Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet.

"Svårare för demenssjuka få särskilt boende" (Sveriges Radio, Ekot, 2018-04-02)
Reportage med bland andra Anders Wimo, professor och forskningsledare på Äldrecentrum om att det är svårare för dementa att få särskilt boende.

"Antalet demenssjuka ökar och det kan bli allt svårare att få boende" (Metro, 2018-04-03)

"Färre demenssjuka i Sverige än väntat, visar SNAC-rapport"  (Senioren 2018-03-20)
​SNAC-Rapporten Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013. Resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg - SNAC - som presenterades av bland andra forskningsledarna Anders Wimo och Laura Fratiglioni vid en pressträff den 7 mars 2018 visade på lägre förekomst av demens än förväntat.

"Ny rapport visar färre demenssjuka än väntat" (Örebronyheter 2018-03-15)