Pressklipp 2017

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete. 

"Få svenskar vill vårda sina anhöriga äldre" (News55, 2017-08-22)
Hela 80 procent av svenskarna tycker att landets kommuner ska sörja för deras äldre i form av särskilda boenden eller hemtjänst. 

"Svenskar mest negativa till anhörigvård i hemmet" (SVD, 2017-08-21)
I Sverige vill ytterst få vårda sin sjuka gamla förälder i det egna hemmet - och sticker därmed ut i en internationell jämförelse. Åttio procent anser att kommunen ska ordna särskilt boende eller hemtjänst åt föräldern. Intervju med Lennarth Johansson, forskningsledare och docent, Stiftelsen Äldrecentrum.

"Stockholms äldre vill helst bo kvar hemma" (DN, 2017-06-19)
En överväldigande majoritet av stockholmare mellan 75 och 85 år vill bo kvar hemma, visar en ny rapport från stiftelsen Äldrecentrum.

"Tveksamma siffror bakom nöjda äldre" (Här & nu, nr 3 2017)
Missbrukad statistik vilseleder om äldreomsorgen. Intervju med Lennarth Johansson, docent och forskningsledare, Stiftelsen Äldrecentrum.

"Professorn som fick alla att tala om ålderism" (PRO Pensionären, nr 4 2017)
Intervju med Lars Andersson, professor vid Stiftelsen Äldrecentrum.

"Det blir svårt om vi inte förstår varandra" (Du & Jobbet nr 4 2017)
Intervju med Kerstin Sjösvärd, projektledare Stiftelsen Äldrecentrum, om rollen som språkombud samt språkutveckling och arbetsplatslärande.