Pressklipp 2016

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete. 

Brister i statliga satsningar på äldre (SVT Nyheter 2016-07-05)
En ny rapport av stiftelsen Äldrecentrum, "Statliga stimulansmedel för att främja kvalitén i äldreomsorgen" av Sven Erik Wånell, visar på flera brister i de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre de senaste tjugo åren. Gemensamt för satsningarna är, enligt rapporten, att de inte har utvärderats ordentligt.

Äldreboende oftare plats för livets slut (Skånska dagbladet, 2016-02-03)
Sveriges äldreboenden har alltmer blivit en plats för vård i livets slutskede. Genom en särskild satsning ska skånska kommuner bli bättre på att hantera frågor kring liv och död. Även personalen kan behöva avlastningssamtal vid dödsfall. Intervju med bland andra Mårten Lagergren, docent Stiftelsen Äldrecentrum.