Pressklipp 2015

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete. 

Demenssjuka får sämre hjärtvård (Veteranen, 2015-10-15)
När man tittar på läkemedelsanvändningen hos seniorer visar det sig att demenssjuka oftare får äldre läkemedel med sämre effekt. Referat från informationsmöte om SNAC-K-studien. 

"Debatten om äldre bygger inte på fakta" (Dagens Samhälle, nr 33 2015)
Intervju med forskaren Mårten Lagergren, Stiftelsen Äldrecentrum. 
Länk till Dagens Samhälle>> 

Äldreomsorgen: En västanfläkt av vad som väntar (Tidningen Nu 2015-09-17)
Hemtjänsten har gjort det möjligt för äldre att bo kvar hemma längre. Men med få äldreboendeplatser tvingas många bo kvar hemma även när de är i mycket dåligt skick, menar forskaren Pär Schön vid Aging Research Center och Stiftelsen Äldrecentrum.
 
Lyckat projekt ger våldsutsatta äldre stöd (Veteranen 2015-05-11)
Med utbildning och rätt organisation lyckas Gotland hitta och hjälpa äldre som utsatts för misshandel av närstående. 

Arbete mot äldres våld får beröm (Kommunalarbetaren 2015-05-08)
Gotlands arbete mot våld i nära relationer inom äldreomsorgen, som KA tidigare skrivit om, lovordas i en utvärdering gjort av Stiftelsen Äldrecentrum. Och de anställda i hemtjänsten har spelat en viktig roll.

Allt dyrare äldreomsorg (Helahalsingland.se 2015-02-14)
Docent Mårten Lagergren, Äldrecentrum, intervjuas i en artikel med anledning av att äldreomsorgen i Hälsingland kostar allt mer pengar och befolkningen åldras snabbt. Samtidigt är det allt färre som får omsorg.

Välbesökt seminarium lyfte valfrihet (Veteranen 2015-02-10)
Äldrecentrums utredare Ingrid Hjalmarson, som är en av författarna till rapporten "Valfrihetens LOV", deltog i panelen när SPF Seniorerna arrangerade ett seminarium om valfrihet den 10 februari. Panelen som diskuterade frågorna bestod av representanter från politiken, branschen och forskningen. Några av de som deltog var Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot med plats i socialutskottet och Erik Malm (MP) från Äldrenämnden i Stockholms stad.