Pressklipp 2013

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete. 

Det är en ekvation som inte går ihop (Expressen 20131120)
Alla vill ha ett lyckligt slut på livet. Och, när inte det är möjligt, åtminstone ett värdigt. Äldreomsorgen står inför enorma utmaningar i takt med att svenskarna lever allt längre. 

84 år snittålder för att få omsorg (Veteranen 2013)
80 procent av de som beviljas hemtjänst eller annan omsorgär ensamstående. En tredjedel av dem är svårtrörelsehindrade och var sjätte har kognitiva problem. 

Mer lärande ger bättre äldreomsorg (Dagens Samhälle Debatt nr 6:2013)
Det räcker inte med kvalitetskrav och kontroller för att skapa en god äldreomsorg. Minst lika viktig är personalens kompetens och arbetsglädje. Här visar flera projekt med arbetsplatslärande en möjlig väg

Bättre språkkunskaper ska ge äldrevården på Serafen ett lyft (Dagens Samhälle nr 6:2013)
Svåra ord och etiska dilemman. På Serafens äldreboendefår anställda utbildningi både språk och vårdpå arbetstid.

Elit på plats när Svenskt demenscentrum jubilerade (Veteranen 2013-09-06)
- Svenskt Demenscentrum har levererat långt over förväntan. Ni har samlat och lyckats sprida kunskap på ett sätt som väcker gensvar också utanför Sveriges gränser. Det sa äldreminister Maria Larsson (KD) när hon talade på Svenskt Demenscentrums 5-årsjubileum på fredagseftermiddagen

Äldre har fått fler hälsoproblem, men klarar vardagen bättre (Läkartidningen. 2013:11)
De äldre utgör en allt större del av befolkningen, både i termer av absolut antal och i andel av den totala befolkningen. Vi lever allt längre och mortaliteten minskar även bland äldre

Äldre och matlust (Sveriges Radio 2013-08-21)
Koststrategerna Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram diskuterar mat och äldre. (cirka 01.42 minuter ini programmet) 

Våld mot äldre måste tas på större allvar (SvD 2013-06-09)
Närståendes våld mot äldre personer har alltför länge varit en försummad fråga. Nu har FN:s generalförsamling utsett den 15 juni till en världsdag för att uppmärksamma våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män. Låt denna dag bli startdatum för ett offensivt arbete för äldres mänskliga rättigheter, skriver flera debattörer gemensamt.

Fler gamla mår dåligt - men fler klarar sig själv (Sveriges Radio 2013-08-05)
Hälsan för Sveriges äldsta har inte blivit bättre på 20 år, det menar svenska forskare i en ny studie. Tvärt om lider allt fler av värk och psykiska besvär. Men paradoxalt nog, så är det också allt fler gamla som klarar sina grundläggande behov själva.

Forskare: Lag om valfrihet fungerar dåligt (Tidningen Veteranen 2013-03-15)
LOV får kritik för sitt sätt att fungera, eller snarare inte fungera. Det finns ett stort glapp mellan förhoppningar och ambitioner som fanns när lagen infördes 2009 och hur det verkligen blev, visar en rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.

Svårt att välja hemtjänst i Stockholm (Sveriges radio)

Stockholms stad anställer personer för att hjälpa äldre välja hemtjänst(2013-03-13 Sveriges Radio) 
Stockholms stad håller med om att det är behövs mer vägledning när äldre ska välja bland alla hemtjänstföretag som finns

Ny forskning: Äldre köper sitt självbestämmande (veteranen 2013-03-05)
Möjlighet till självbestämmande och flexibilitet gör att äldre väljer hushållsnära tjänster med RUT-avdrag istället för offentligt finansierad äldreomsorg. Det visar forskning från Stiftelsen Äldrecentrum.

Vård ska gå före tvång i demensvården (veteranen 2013-02-08)
Det är också i fortsättningen förbjudet att använda tvångsåtgärder i demensvården. Regeringen tog oväntat tillbaka sitt lagförslag – och SPF applåderar beslutet