Pressklipp 2012

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete. 

 

Världens bästa äldreomsorg 2030? (kommunal)
Allt fler lever länge. Samtidigt har resurserna till äldreomsorgen minskat och allt färre unga söker sig till äldreomsorgen som arbetsplats. Det är några av de utmaningar framtidens äldreomsorg ska tampas med. På ett seminarium i Visby idag berättade Annelie Nordström om sina önskevisioner för äldreomsorgen 2030.

Inget krav på bemanningen inom demensvården (Sveriges Radio 2012-04-02)
Socialstyrelsen föreslår tydligare styrning inom demensvården. Men när det gäller bemanning, en fråga som varit mycket uppmärksammad, vill de inte att det införs krav på minimibemanning.

Minnesforskaren Miia Kivipelto med milt tvång (Sveriges Radio Vetendets värld 2012-03-23)
En av de största sk interventionsstudierna på hur förändringar i livsstil kan påverka utvecklingen av demens pågår just nu på Karolinska institutet

Demensforskning ger resultat (Sveriges Radio 2012-03-23)
Forskare på Karolinska Institutet tror sig se ett samband mellan en hälsosam livsstil och minskad risk att drabbas av demens, rapporterar Vetenskapsradion

Stora hälsoskillnader mellan äldre i Stockholm (Veteranen 2012-03-19)
Stockholmspensionären mår på det hela taget bra. Men kvinnorna mår sämre än männen, de äldre äldre mår sämre än de yngre äldre och låginkomsttagare mår sämre än höginkomsttagare.

Ökad bemanning kan kosta 11 miljarder (Tidningen Vision 2012-03-15)
Nya nationella riktlinjer om bemanning i demensvården kan bli dyrt för kommunerna. Beräkningar visar att det kan kosta mellan 11 miljarder kronor

Platsen betyder fortfarande mest (Kommunalarbetaren 2012-03-15)
Fortfarande är det få gamla i Solna som väljer ett äldreboende för att det har en viss profil, som konst, musik eller djur. Det geografiska läget betyder mycket mer. Och oftast är det bråttom att få en plats.

Demens - en dold folksjukdom (TV4 Nyhetsmorgon 2012-03-15)
Varannan svensk riskerar att drabbas av demens i framtiden, visar ny svensk forskning. Miia Kivipelto, professor i geriatrik, och Britt-Marie Kihlström, Anhörigas riksförbund, om en dold folksjukdom.

Stockholm startar demensteam (Dagens Nyheter 2012-03-09)
Stockholms stad ska satsa 10 miljoner på särskilda demensteam som ska arbeta med att ge specialiserad vård och omsorg till dementa som vill bo kvar hemma.

Nya riktlinjer om bemanning (Veteranen 2012-03-06)
Socialstyrelsen ska ge kommunerna föreskrifter om hur de ska bemanna landets alla särskilda boenden. Men politikerna talar inte om hur mycket personal som krävs. Det kan ändå leda till mer personal, säger experten Mats Thorslund.

Äldre multisjuka behöver sammanhållen vård och omsorg utanför sjukhuset (Svensk Geriatrik nr 1 2012)
Detta visar en ny kartläggning av äldre med sammansatta behov.Studien har initierats av Sveriges kommuner och Lansting (SKL) och genomförts i samverkan med 12 landsting coh 29 kommuner....

Bättre vård i livets slutskede (Sveriges Radio 2012-02-23)
Den palliativa vården i Sverige har växt fram som en rörelse bland frivilliga yrkeskrafter och ser olika ut beroende på var man bor i landet. Men nu ska den bli likvärdig för alla, i och med att Sverige under 2012 får nationella riktlinjer för palliativ vård...(Intervjun med Äldrecentrums utredare Ulla Gurner sker 8.42 min in i reportaget)

Yrkesroll i förändring (Tidnigen Social Qrage 2012-09-26)
Pär Schön, utredare vid Äldrecentrum och forskare vid ARC (Aging Research Center) skriver om biståndsbedömarnas yrkesroll. Han pekar på ett växande behov av samordning i de allt mer komplicerade och fragmenterade vård- och omsorgssystemen.

Rapporten De(t) slutar inte vid 65 (Stockholms Fria 2012-10-09)
Ingrid Hjalmarson, en av författarna till rapporten "Det slutar inte vid 65", intervjuas i tidningen Stockholms Fria. Rapporten som handlar om äldre våldsutsatta kvinnor, har tagits fram av Äldrecentrum på uppdrag av Länsstyrelsen.

Mats bryr sig om de allra äldsta (Tidskriften Medicinsk Vetenskap nr 3 2012)
En krympande omsorgsapparat ska ta hand om ett växande antal äldre. Hur ska det gå till? Det frågar sig Mats Thorslund, foskare vid KI/ARC/Äldrecentrum och efterfrågar en plan från våra politiker.

Sjuk av medicin (Sveriges Radio 2012-10-23)
Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi vid ARC/KI och forskningsledare vid Äldrecentrum medverkade i radioprogrammet Kropp & Själ i P1 den 23 oktober. Temat var "sjuk av medicin" och programmet belyser bland annat att läkemedelsanvändningen har fördubblats sedan 80-talet och att 30 procent av alla akutinläggningar bland äldre beror på biverkningar av mediciner.

Eva Norman om biståndshandläggarens roll (Tv4 Stockholms nyheter 2012-11-14)
Eva Norman, utredare vid Äldrecentrum medverkade den 13 november i ett reportage i TV4 Stockholms nyheter. Hon intervjuades om biståndshandläggarnas roll.

Kommunal uppmärksammar Arbetsam (Kommunals webb-tv 2012-11-15)
Fackförbundet Kommunal upmärksammade den 15 november projekt ArbetSam i ett webb-tv-reportage. Projektdeltagare intervjuas om sina erfarenheter av att delta i projektet och projektledare Kerstin Sjösvärd berättar om det unika med arbetsplatslärande som pedagogisk modell.