Pressklipp 2011

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete under 2011

Stora skillnader i kostnad för äldrevården (Rapport 2011-12-28)

Äldreomsorgen anmäls varannan dag (Veteranen 2011-12-23)
Varannan dag vänder sig en privatperson – vårdtagare, personal eller anhörig – till Socialstyrelsen med en anmälan om missförhållanden i äldrevården.

Riksdagens hearing: "Äldreomsorgen bryter mot lagen" (Veteranen 2011-12-15)
Socialstyrelsens riktlinjer om bemanning i demensvården kommer att innehålla "skall-krav" på att ingen demenssjuk person på särskilt boende får lämnas utan tillsyn. Det beskedet gav Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm under riksdagens hearing om äldreomsorgen tidigare i dag.

Viktigt granska ålderismen i medierna (Veteranen 2011-12-12)
Det är angeläget med mer forskning om hur ålderismen tar sig uttryck i medier och reklam. Den slutsatsen drar forskaren Karin Lövgren som framträdde i Äldrecentrums föreläsningsserie i Stockholm tidigare i dag.

Många hamnar inom vården (Dagens Nyheter 2011-12-05)
På Högsätra äldreboende på Lidingö är ungefär 80 procent av alla anställda födda i ett annat land. Lydia Mutumba Namugambe kommer från Östafrika precis som många andra vårdanställda..

Omöjligt att hinna med både arbete och dokumentation (MT Medlemstidning Kommunal 2011-11-20)
För personalen inom vård och omsorg finns krav på att dokumentera. För äldreomsorgens medarbetare är det till och med lagstadgat. Men då tiden för verksamheten blir allt mer knapp dokumenterar många anställda på sin fritid eftersom det inte finns tid avsatt för detta i deras arbete...

Lag om lägsta bemanning löser krisen i äldrevården (Dagens Nyheter 2011-11-23)
Initiativ i riksdagen. Det är rimligt att vårdtagare och deras anhöriga vet vilken lägsta bemanning som ska finnas inom äldreomsorgen.

Svensk modell för äldrevård "allvarligt hotad" (Sveriges Radio 2011-11-17)
Efter skandalerna inom äldrevården varnar forskare nu för att situationen kan bli mycket värre. Den svenska modellen är allvarligt hotad och politikerna borde jobba mer långsiktigt med att lösa äldreomsorgens problem, i stället för att enbart ta hand om de akuta missförhållanden som dyker upp...

Äldrevården - var det bättre förr? (Sveriges radio 2011-11-15)
Flera fall av missförhållanden i äldrevården har uppmärksammats de senaste veckorna. Är det privatiseringen av äldrevården som nu går ut över kvaliteten, eller var det lika illa förut? Vad var tanken när den kommunala sjukvården först började läggas ut i privat regi och hur blev resultatet?

Florence Karlssons sista resa (SVT dokument 2011-11-13)
Snart 80 åriga Florence som är en av Sveriges många multisjuka äldre som olyckligtvis snurrar runt i vårdsystemet. Dokument inifrån följer Florence kamp för ett värdigt liv. Äldrecentrums utredare, Ulla Gurner blir intervjuad i programmet och berättar om vad hennes erfarenhet är kring multsjukas situationen i vårdsystemet.


Så ska Europas äldre få det bättre (Veteranen 2011-10-28)
EU-kommissionen samlar nu exempel på god vård och omsorg om äldre från medlemsländerna. I Sverige arbetar SPF med att ge den svenska bilden..

Laura Fratiglioni mottar pris för framstående Alzheimerforskning (VK 2011-10-22)
Vid lördagens årshögtid på Umeå universitet hedrades en mängd personer. Dessutom fick universitetet sin första jubeldoktor.

Kvinnor mest utsatta för felmedicinering (SPRF tidning nr 5 2011, sid 15)
Män och kvinnor har inte tillgång till lika god läkemedelsvård. I en studie av läkemedelsutskrivning till över 600 000 patienter över hela landet visade det sig att var fjärde kvinna mellan 75 och 89 år hade fått olämpliga läkemedel utskrivna mot var femte man..

Framtidsnotan som ingen vill stå för (VISION 2011-09-30)
Dubbelt så dyr äldreomsorg och kraftig brist på omsorgspersonal. Så lyder prognosen. Trots det talar få om hur kommunerna ska kunna ta hand om alla skröpliga 40-talister i framtiden...

Många äldre har inte själva förmåga att välja sin omsorg (DN 2011-09-27)
För skröpliga för att välja? Drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar förmåga att själva välja utförare inom sjukvård och äldreomsorg, visar en ny, ännu opublicerad studie från Karolinska Institutet.

Vi behöver en ny lag för att skydda de dementa (Aftonbladet 2011-09-21)
Debattörerna: De som inte kan fatta egna beslut måste kunna få hjälp med det..

Samarbete mellan kommunen och landstinget gav trygghet åt de äldre (Vårdfokus 2011-06-09)
Våra mest sjuka äldre fyller akutmottagningarna och bollas mellan landsting och kommun. Men så behöver det inte vara, visar en utredning av Äldreteamet i Huddinge.

Övervikt i 30-årsåldern ökar risken för demens (Vårdfokus 2011-05-03)
Av 350 personer diagnosticerade med demens hade 46 procent varit överviktiga eller feta i 30-årsåldern, visar en studie vid Karolinska institutet.

Övervikt i medelåldern ökar risken för demens (DN 2011-05-03)
Några kilon för mycket redan i medelåldern ökar risken för demens senare i livet. Bäst klarar de sig som är normalviktiga, visar en ny stor studie gjord på 8 500 svenska tvillingar..

Språkprojekt lyfte fram brister i äldreomsorgen (Dagens Samhälle nr 14, 2011)
Trots att mycket färre än väntat tog betyg, anses den kombinerade språk- och vårdutbildningen SpråkSam inom Äldreomsorgen lyckad. Framför allt för att bristerna blev så tydliga..

Demensvården får sina 150 miljoner (Veteranen 2011-03-23)
I dag fattar Stockholms kommunstyrelse det efterlängtade beslutet att ge demensvården i Stockholms stad 150 miljoner kronor extra. Pengarna kommer att fördelas till både privata och offentliga aktörer med 50 miljoner årligen under tre år.

Handläggare i kläm när ekonomin styr (SKTF Tidningen 2011-03-11)
Biståndshandläggarna inom Stockholms äldreomsorg har för mycket att göra. De hamnar också i kläm när ekonomin blir viktigare de äldres behov, enligt en ny rapport.

Biståndshandläggare vaktar pengar (Veteranen 2011-02-28)
”Ibland känns det som att vakta pengar”. Så säger en av Stockholms 250 biståndshandläggare. Det framkommer i en ny rapport från stiftelsen Äldrecentrum.

Pengarna styr inom äldrevård (DN 2011-02-25)
Jakten på pengar är viktigare än de äldres behov. Den slutsatsen drar stiftelsen Äldrecentrum i en rapport om biståndshandläggarna och äldreomsorgen...

Pengarna styr inom äldrevård (Dagens Nyheter 2011-02-25)
Jakten på pengar är viktigare än de äldres behov. Den slutsatsen drar stiftelsen Äldrecentrum i en rapport om biståndshandläggarna och äldreomsorgen.

40 miljoner ska lyfta äldreomsorg (Veteranen 2011-02-02)
Stiftelsen Äldrecentrum inleder den här veckan ett 40-miljonersprojekt för att höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgen. Satsningen görs tillsammans med kommuner, vårdföretag och stadsdelar i Stockholms stad.