Pressklipp 2010

Här samlas artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete under 2010.

 

Fiasko för hälsosamtal för äldre (Sveriges Radio 2010-12-17)
Hälsosamtal för äldre som landstinget införde för två år blev inte den framgång som det var tänkt. Tanken var att samtalen skulle fungera som ..

Stort intresse för hälsosamtal (Sveriges Radio 2010-12-17)
Hittills har bara ungefär var tredje hälsosamtal för äldre blivit av och landstingsreformen som sjösattes för nästan tre år sen är ...

Staten bestämmer bemanning i vården (Veteranen 2010-12-14)
 En för äldrefrågor unik koalition har uppstått i riksdagens Socialutskott. En majoritet bestående av ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill införa nationella riktlinjer för bemanning i demensvården.  

Mer nattpersonal dyrt för kommunerna (SKTF Tidningen 2010-12-01)
Många kommuner anser sig inte ha råd att höja bemanningen inom demensvården. Detta trots att Socialstyrelsen gett sex av tio boenden underkänt

Miljarder fattas för att klara vården (Dagens Nyheter 2010-11-19)
Det fattas i dag minst fyra miljarder kronor för att kommunerna ska nå upp till en minimibemanning inom demensvården....

Professor uttalar sig om lämplig bemanning på demensboende (Aktuellt 2010-11-19)Professor Mats Thorslund uttalar sig i Aktuellt om vikten av lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom.  

Chefsutbildning ska stärka äldreomsorgen (SKTF Tidningen 2010-11-18)
Senast 2012 ska en nationell utbildning för enhetschefer i äldreomsorgen vara igång. Det är äldreminister Maria Larssons mål. Men utbildningen blir inte obligatorisk.

Äldrevårdscentralerna behövs (Dagens sjuksköterska 2010-11-11)
Det är både uppskattat och bra med förebyggande hembesök hos äldre, enligt en ny rapport. Men det behövs mer utbildning – inte minst av cheferna ...

Hälsosamtal med distriktssköterska gör de äldre friskare – men cheferna bromsar ( Vårdfokus 2010 -11-11)
Äldre personer som får hälsosamtal hemma i den egna bostaden har bättre hälsa jämfört med andra jämnåriga, visar en studie som har genomförts ....  
 

Hembesök blottlägger allvarlig ohälsa (Veteranen 2010-11-10)
Allvarliga hälsoproblem och behov som inte varit tidigare kända för de äldre själva upptäcks genom hälsosamtal. Det visar en ny rapport från Äldrecentrum...

Viktiga hälsosamtal bara för ett fåtal (SKTF Tidningen 2010-11-10)
Många allvarliga hälsoproblem upptäcks tidigare. Det visar en utvärdering av Stockholms läns landstings satsning på hälsosamtal i hemmet ...

Laglös” situation i demensvården (Veteranen 2010-11-02)
Det behövs lagstiftning om hur tvångsåtgärder får användas i demensvården. Det är huvudbudskapet i en utredning som Svenskt Demenscentrum gjort på uppdrag av regeringen. 
 

Det behövs fler händer (Kommunalarbetaren 2010-10-28)
Professorn Mats Thorslund säger att personalen på de demensboenden han granskat behöver öka med 10-20 procent. Enligt honom är det enkelt att sätta ett minimum för hur många personal som behövs...

Privata alternativ en vattendelare (SvD 2010-09-12)
Bemanningen inom demensvården har seglat upp som en viktig valfråga. Skiljelinjen mellan blocken är tydlig. De rödgröna kan tänka sig lagstifta om minimibemanning medan alliansen är fortsatt negativ... 

Demensvård döms ut helt (SvD 2010-09-07)
Demensvården i Sverige håller inte måttet. Bemanningen räcker inte till ens för att mata eller bistå vid toalettbesök. Anställda och anhöriga vittnar om miserabla förhållanden och en vård utan innehåll. Men kraven på minimibemanning avvisas av Socialstyrelsen.

Resursbrist slår mot demenssjuka ( Veteranen 2010-09-02)
Bemanningen inom svensk demensvård är ofta otillräcklig. Upp till 20 procent mer personal skulle behövas för att ge omsorg som tillgodoser grundläggande behov. Det visar en ny forskarrapport...

För lite bemanning på många demensboenden (SR, Ekot 2010-09-02)Bemanningen på många av Stockholms demensboenden behöver öka med mellan 10 och 20 procent. Det säger professor Mats Thorslund som granskat personaltätheten i stadens demensboenden på uppdrag av kommunfullmäktige.

God demensvård kräver tillräckligt med personal visar granskning (Vårdfokus 2010-09-02)
Det behövs fler personer i vården av demenssjuka personer nu än tidigare eftersom omsorgsbehovet har ökat. Personalen hinner bara med det allra nödvändigaste.

För lite personal på demensboenden  SKTF ( 2010-09-02)
Ökade vårdbehov gör att personalen inte hinner med. Bemanningen är för låg på många av Stockholms demensboenden, visar en rapport. 

För lite hjälp till äldre (SKTF Tidningen 2010-08-10)
Vårdbiträden tvingas stressa och pensionärer får inte den hemtjänst de har rätt till. Det visar en rapport om hemtjänsten i Stockholm.

Stockholm fixar läkare till de äldre (Dagens Samhälle 2010-11-01)
Tack vare ett nytt system har kommunerna i Stockholms län fått fler och bättre läkare på äldreboendena. Men läkarna själva tycker...

Demens ett växande problem (Dagens Nyheter 2010-09-21)
Om tjugo år kommer 215 000 svenskar att vara dementa. Mer än två procent av Sveriges BNP kommer att gå till demens­vården, visar en ny stor internationell rapport....

Äldreomsorgen styrs inte – den driver (Dagens Samhälle 2010-08-16)
Risken med att inte relatera insatserna till behoven är att äldreomsorgen kan urholkas steg för steg utan att någon reagerar, skriver en grupp experter på äldres behov....

För lite hjälp till äldre (SKTF Tidningen 2010-08-10)
Vårdbiträden tvingas stressa och pensionärer får inte den hemtjänst de har rätt till. Det visar en rapport om hemtjänsten i Stockholm.... 

Satsning på skolan ger bättre folkhälsa (ETC 2010-07-08)
De sociala klyftorna i Sverige fortsätter att öka. Pojkarna från arbetarhem klarar sig sämst i ett samhälle där människors bakgrund spelar allt större roll för deras framtid. Därför behövs det satsas på en bra skola för alla...

Politiker måste börja tala klarspråk om äldrevården” (DN 2010-06-14) Resurserna till äldreomsorgen måste fördubblas till år 2040 om de kommunala kvalitetskriterierna vid entreprenadupphandling ska uppnås. Sedan 1970-talet har ribban för att få omsorg och vård höjts väsentligt för Sveriges äldre....

MAS måste få en tydligare roll (Dagens sjuksköterska 2010-06-03)
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum har utrett den medicinskt ansvariga sjuksköterskans, MAS, funktion som brygga mellan kommun och landsting....

Individen blir allt intressantare (Veteranen 2010-06-08)
Det är personen som räknas. Det är måttot för dagen när det gäller att utveckla svensk äldreomsorg..

Få äldre cancerpatienter i forskning (SvD 2010-03-24)
Cancer är främst de äldres sjukdom. Ändå är behandlingsmetoderna oftast framtagna på yngre personer...

Äldre vill vara utomhus mer (SvD 2010-01-14)
Kvaliteten i vård- och omsorgsboendet i Stockholm har blivit bättre. Men fyra av tio äldre vill komma ut i friska luften oftare, visar en färsk enkät...