Styrelsens ledamöter & ersättare

Styrelsen leder Äldrecentrums arbete och lägger i budget fast verksamhetens inriktning för det kommande året. 

Styrelse 2019-2022 

Valda från Region Stockholm

Ledamöter
Ella Bohlin (KD) ordförande
Catarina Carbell (S)
Lisbeth C
rabo Ljungman (M)
Elisabeth Löfvander (V) 
 
Ersättare
Anna Attergren Granath (L)
Gunnel Färm (S)
Margareta Olin (S)
Sofia Paulsson (M)


Valda från Stockholms stad

Ledamöter
Mirja Räihä (S) vice ordförande
Helena Bonnier (M)
Erik Slottner (KD)

Ersättare
Ian Dickson Lauritzen (M)
Elisabeth Hellström (M)
Birger Kato (S)
 
Valda från Storsthlm
 
Ordinarie
Kent Ivarsson (C)

Ersättare
Andreas Lind (S)
Adjungerad från Sundbybergs stad
Vakant
 
Revisorer
Förtroendevalda, valda av Stockholms stad:
Lekmannarevisor
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisorssuppleant
Gun Risberg (S)
 
Revisorer utsedda av Region Stockholm:
Anders Rabb, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Richard Vahul, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB