FoU-råd

Utsedda av Region Stockholm (fd Stockholms läns landsting)

Emilie Engbo
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
emilie.engbo@sll.se

Karin Joelsson
Biträdande verksamhetchef ASIH
Stockholm Norr
karin.joelsson@sll.se

Utsedda av Stockholms stad

Margareta Östrand
t.f. äldredirektör Stockholm
margareta.ostrand@stockholm.se

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör
Hässelby stadsdelsförvaltning
ulla.thorslund@stockholm.se

Andreas Thorstensson
Avdelningschef
Skärholmens stadsdelsförvaltning
andreas.thorstensson@stockholm.se

Utsedda av Sundbybergs stad

Birgitta Fahlgren Sylvén
Förvaltningschef
Äldreförvaltningen Sundbyberg
birgitta.fahlgrensylven@sundbyberg.se

Per Koij
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Äldreförvaltningen, Sundbyberg
per.koij@sundbyberg.se 

Utsedd av Storsthlm

Åsa Danielsson 
asa.danielsson@storsthlm.se

Utsedda av pensionärsorganisationerna

PRO 
Mona Rudenfeldt 
monarudenfeldt@bredband.net

PRO Stockholms stad
Lars Wettergren
lars.wettergren@stockholm.pro.se

SPF Stockholmsdistriktet
Lena Hedquist
lena.hedquist@gmail.com

SPF Stockholms stad
Ann Hedberg Balkå 
ann.hedberg.balka@comhem.se