Utbildning för att förebygga våld mot äldre

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Stiftelsen Äldrecentrum har under lång tid arrangerat utbildningar för att förebygga våld mot äldre. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera.