Material

Handböckerna och dokumenten hittar du som pdf-filer till höger på denna sida. Här finns material och handböcker från projekten ArbetSam, Språksam och TDAR samlade.

Arbetsplatslärande - Vägledning för chefer
Är du chef inom omsorgen och vill bygga upp en lärande och språkutvecklande arbetsplats? Det här är den vägledning som du behöver. Den ger tips på hur du inventerar kompetensbehovet, hur du beställer utbildning, hur arbetsplatsens praktik kan bli studieämnen i undervisning och hur du samarbetar med lärare, språkombud och reflektionsledare.  

Slututvärderingen av ArbetSam
Här intill hittar du en sammanfattning av projekt ArbetSams slututvärdering. Rapporten bygger på intervjuer med chefer, lärare, rektorer, politiker och deltagare, samt enkäter och en sammanställning av studieresultaten. Om du vill läsa hela rapporten maila info@aldrecentrum.se.  

Lärande på arbetsplatsen
En informationsbroschyr som i korthet beskriver syfte och mål med ArbetSam, vilka som deltar och olika metoder för att bygga upp lärande och språkutvecklande arbetsplatser.  

Arbetsplatslärande - handbok för lärare
Handboken beskriver flera mycket användbara pedagogiska metoder som vårdlärare och andraspråkslärare har använt i projekten ArbetSam och SpråkSam. Här förs också ett teoretiskt resonemang om vad som krävs för ett lyckat arbetsplatslärande.

Europarådets språkskala anpassad till omsorgsarbete
Materialet består av fyra delar och bygger på Europarådets språkliga referensnivåer som anpassats för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Del 1 är en manual som beskriver bakgrunden till materialet och hur det är tänkt att användas. Del 2 är en beskrivning av nivåerna, del 3 innehåller verktyg för självskattning och bedömning av språkkunskaper inom yrket. Del 4 innehåller förtydligande kommentarer till de anpassade nivåerna.  

Arbetsplatsförlagd utbildning - undervisning integrerad med validering inom projektet ArbetSam
I skriften beskriver projektledarna Marie Hertin och Maj Berg hur den reella kunskapen hos omsorgspersonal kan bedömas och värderas genom validering. I den modell för validering som använts inom projektet ArbetSam sker utbildning och validering samtidigt, i en och samma process - så kallad formativ validering.  

Linje Lärande
I skriften Linje Lärande utvecklar ArbetSams utvärderare, Harald Berg och Arthur Henningson, för vad som krävs för att bygga upp lärande arbetsplatser, professionella medarbetare och effektiva vård- och omsorgsteam. Författarna och tillika utvärderarna har genom sitt företag Consider Consultants följt de senaste 10-15 årens projekt med arbetsplatslärande inom vård- och omsorg i Stockholmsregionen. 

Lära på jobbet
Här sätter vi in ArbetSam i ett sammanhang. Uppsatsen är projektets bidrag till Götapriset där ArbetSam var en av 49 nominerade bland drygt 200 inlämnade bidrag. ArbetSam beskrivs som ett i raden av många lyckade pärlbandsprojekt för arbetsplatslärande och språkutveckling. Vidare får du möta några arbetsplatser som kommit långt i utvecklingen av sitt arbetsplatslärande. Uppsatsen ringar in vad som krävs för att utveckla ett framgångsrikt lärande i arbetet och bygga upp en språkutvecklande miljö. Avslutningsvis beskrivs några av de utmaningar som omsorgen står inför de närmaste årtiondena.  

Material från projektet SpråkSam

Bättre språk, bättre omsorg
En handbok för arbetsplatser som vill stärka språkutveckling och kommunikation.

Språket - språngbrädan till högre kompetens
Detta är en enklare broschyr som handlar om att språkutveckla arbetsplatsen.