Filmer

I SpråkSam har en inspirationsfilm tagits fram om hur en arbetsplats kan språkutvecklas och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål. Filmen ger en kort presentation av projektet samt ger tips och idéer på hur intresserade personer och arbetsplatser själva kan arbeta med lärandet på arbetsplatsen.

 

 

Förutom inspirationsfilmen så finns tre kortfilmer där vi belyser vissa aspekter av projektet lite närmare.

Mia talar om sin roll som chef

Det är en film där Mia Thorn Lundqvist - verksamhetschef på Skoga Omvårdnadsboende berättar hur hon som chef ser på SpråkSam. Mia berättar bland annat hur Skoga Omvårdnadsboende arbetat med att engagera hela arbetsplatsen och kollegor till att arbeta språkutvecklande. Hon svara bland annat på frågan hur de hanterar kommunikationsproblem idag till följd av språkliga svårigheter jämfört med tidigare.

  

Videoklipp med Kerstin Sjösvärd om SpråkSam
Här kan du ta del av ett klipp med huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd när hon berättar om projektets tre mål samt ger tips på hur man kan arbeta med lärandet på arbetsplatsen och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål. 

  

Språket är det viktigaste verktyget för kommunikation i omsorgen
Inom vård och omsorg är människan det viktigaste. Därför blir förmågan att kommunicera det viktigaste verktyg som man har. Utan språket kan den äldre inte berätta vilken omsorg som man önskar eller vilka behov man har. Därför är det väsentligt att personalen kan språket. 

För att visualisera vardagssituationen inom vård och omsorgen där språket är i fokus har SpråkSam spelat in ett filmklipp. Filmen utspelar sig på Skoga Omvårdnadsboende i Solna, Stockholm. Medverkar i filmen gör Barbro Börjesson, boende och Dereje Dadi, Vårdbiträde och studerande i SpråkSams undervisning.

Dereje läser upp matbeställningen för Barbro. Hon ska därefter besluta vilken mat hon önskar under veckan