Seminarium Social dokumentation

Ett 40-tal personer från Stockholms stads äldreomsorg deltog i Äldrecentrums seminarium om social dokumentation, i Bolinderssalen på Kungsholmen. En av huvudpunkterna för den här träffen, den 26 maj 2010, var vilka konkreta stöd och hinder som finns vid social dokumentation. Utredarna Eva Norman och Rose-Marie Hedberg på Äldrecentrum ledde seminariet, och berättade inledningsvis om sin utvärdering av social dokumentation på Kungsholmen: ” Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av projektet Social dokumentation på Kungsholmen”. (se nedan)

Det råder osäkerhet och problem kring social dokumentation runt om i äldreomsorgen i Stockholm. Det är inte något nytt fenomen, och det blev även uppenbart när diskussionerna kom igång bland seminariedeltagarna. Tidsbrist och bristande datorkunskap hos personalen är ett vanligt problem. En av deltagarna berättar:

–Vi hade en medarbetare som mådde jättedåligt för att hon skulle skriva på dator. Hon grät. Hon visste inte hur man slog på den och det tog henne sex månader att börja använda datorn.

Många känner sig osäkra på att skriva och formulera saker som ska in i dokumentationssystemet. Dokumentation tar tid i anspråk och det är ofta att personalen inte riktigt hinner med. Inte minst när datorerna krånglar eller inte räcker till för alla som behöver använda datorerna samtidigt. Lönen, berättar en av deltagarna, kan påverkas beroende på ens förmåga att dokumentera, och det kan sätta hård press på de anställda.

På seminariet betonades också vilka stöd och lösningar som finns i äldreomsorgen för social dokumentation. Arbetskamraterna är ett mycket viktigt stöd, säger de flesta deltagarna. Så kallade lathundar finns, men de är inte alltid lätta att förstå. En av deltarna berättar att man på hennes arbetsplats har dokumentationsgrupper, där man träffas och tar upp svåra moment i dokumentationen. Exempelvis går de igenom hur de ska formulera sig så att texterna inte ska bli kränkande för vårdtagaren. På ett ställe, äldreboende eller liknande, finns dokumentationshandledare som träffas och diskuterar frågor kring hur man lär ut dokumentation och liknande. En kvinna berättar att man på hennes arbetsplats schemalägger dokumentationen mycket noggrant, så att den verkligen blir av.

Rapporten ”Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av projektet Social dokumentation på Kungsholmen” skriven av Eva Norman och Rose-Marie Hedberg, Äldrecentrum kan laddas ner som PDF på Äldrecentrums hemsida.