Nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum har under lång tid erbjudit olika yrkesgrupper inom kommunal och landstingskommunal verksamhet att delta i nätverk, bland annat nätverket för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i särskilt boende. Syftet är att sprida ny kunskap inom yrkesområdet och utbyta erfarenheter. Nätverket bygger på allas aktiva deltagande, och engagemang. 

På grund av personalförändringar på Äldrecentrum under 2019 planeras för närvarande inga nätverksmöten.