Viktigt att sätta mål - seminarium om kvalitet för äldre

Lars Sonde kvalitetsregister

Inför goda rutiner och sätt tydliga mål så stärker du både medarbetarnas samarbete och deras engagemang. Men framförallt stärker du kvalitén för vård- och omsorgstagaren.
Det var två viktiga budskap som föreläsarna lyfte under seminariet Att mäta för att veta.

I veckan genomfördes den första seminariedagen av Att mäta för att veta – att arbeta med systematiska kvalitetsledningssystem. Seminariet arrangeras av Bättre liv för sjuka äldre - Team Stockholm.
Tanken med seminariet är att inspirera verksamhetsansvariga inom vård och omsorg att driva ett mer systematiskt utvecklingsarbete där hela teamet som arbetar kring den äldre medverkar. Som hjälp i detta arbete finns de fyra nationella kvalitetsregistren SveDem , Senior alert, Palliativa registret och BPSD-registret. Alla register har som syfte att hjälpa vård- och omsorgspersonal att ge en likvärdig och säker vård och omvårdnad, oavsett var i landet den äldre erbjuds hjälp.

Under dagen informerade Äldrecentrums utvecklingsledare om registrens funktion. Forskare Lars Sonde, som sedan 2001 arbetat med forskning och utveckling inom äldreområdet, visade även steg för steg, hur ett systematiskt kvalitetsledningsarbete kan bedrivas.
Att sätta tydliga mål och förankra arbetet i gruppen var en central punkt han lyfte. Han lyfte även vikten av att alla som arbetar runt den äldre förstår vitsen bakom sitt arbete.
-När man pratar om utvecklingsarbete måste man hela tiden ställa sig frågan varför. Varför gör jag det här? Är det rätt åtgärd i förhållande till det mål jag satt upp?

Lotta Vikander, Silviasyster och samt Raisa Lidén, Silviasjuksköterska, båda verksamma i TioHundra

Lotta Vikander, Silviasyster och samt Raisa Lidén, Silviasjuksköterska, båda verksamma i TioHundra AB:s arbete med vård- och omsorgsboenden i Norrtälje kommun instämde i resonemanget att det är viktigt att sätta konkreta mål, att förankra dem i gruppen och att arbeta systematiskt. Båda är certifierade utbildare för BPSD- registret och har under det senaste året utbildat BPSD-team på varje boende. Teamen består av undersköterska/vårdbiträde, sjuksköterska och enhetschef. Genom att arbete med registret har de kunnat se tydliga resultat och förbättringar på deras boenden.

-Personalen har ett gemensamt arbetssätt och gemensamma mål att sträva efter. Alla vet vart vi ska. Det ger en stor tillfredställelse när vi ser att vi når våra resultat och ser att de boende mår bättre. Det har skapat en ökad arbetsglädje i teamet och vi ser på personerna vi vårdar på ett annat sätt. I första hand ser vi personen, i andra hand sjukdomen, sa Lotta Vikander och visade ett utdrag av den åtgärdsplan som teamet tagit ut för en av de boende.

Exemplet rörde en demenssjuk kvinna i 80-årsåldern som under en längre tid visat tydliga tecken på oro. Den äldre kvinnan larmade ofta, var mest orolig under nattetid och var insatt på lugnande läkemedel. 
-Vi började skatta hennes symptom i registret. Första skattningen blev 50 poäng. Åtgärder som sattes in var promenader, handmassage och sällskap av personal eller annan boende. Efter tre månader kunde vi se på skattningsskalan att hon blivit lugnare. Åtgärdena utökades då med att se till att kvinnan hade sällskap av personal eller andra boende. När elva månader hade passerat var skattningsskalan nere på bara åtta poäng. Kvinnan var nu lugn och hade inga lugnande läkemedel.