Lotta brinner för BPSD-registret

Äldreomsorgen i Norrtälje satsar stort på att arbeta i vårdteam kring personer med demens. Ett viktigt stöd i arbetet är BPSD-registret som nu införs på kommunens vård- och omsorgsboenden.
– Vi har fått ett mycket positivt gensvar från personalen.
Det säger Lotta Wikander som är Silviasyster och stöttar boendena med att använda registret i förbättringsarbetet.

Lotta är Silviasyster och arbetar inom dagverksamheterna i TioHundra AB, vårdbolaget i Norrtälje som drivs gemensamt av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Som Silviasyster har Lotta olika specialuppgifter, bland annat utbildar och handleder hon om demens.

För några år sedan gick hon en utbildning för att bli BPSD-administratör. BPSD-registret är ett register där personalen skattar psykiska symptom och beteendestörningar vid demens för att sedan planera lämpliga åtgärder och göra bemötandeplaner för att komma till rätta med eller mildra symptomen.

Under våren har Lotta tillsammans med Silviasjuksköterska Raisa Lidén – även hon certifierad BPSD-administratör – utbildat BPSD-administratörer inom TioHundra AB:s vård- och omsorgsboenden. Utbildningen omfattar två dagar. I utbildningen deltar en undersköterska eller ett vårdbiträde, en sjuksköterska och chefen från varje boende.
– Det är undersköterskan eller vårdbiträdet som gör registreringarna. Chefen och sjuksköterskan ska stötta dem med registerarbetet, säger Lotta.


Teamen inom demensvården har stor nytta av BPSD-registret för sitt förbättringsarbete.

En administratör på varje boende
TioHundra AB har 13 vård- och omsorgsboenden. Drygt hälften av dem har börjat arbeta i BPSD-registret. Målet är att det ska finnas minst en BPSD-administratör på varje vård- och omsorgsboende innan årets slut.

Utbildningen sker i TioHundras datasal. När arbetsplatsen ska börja arbeta med registret kan de behöva mer eller mindre stöd. För en del räcker det med en eller några avstämningar per telefon. Andra vill att Lotta åker ut och är med när personalen ska arbeta med registret.

En patientskattning i registret brukar ta en till en och en halv timme. Vid skattningen deltar ett team som består av kontaktperson, registeransvarig undersköterska eller vårdbiträde samt sjuksköterska. Vid behov kan även någon ur nattpersonalen, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten kallas in.

Grundlig genomgång uppskattas
Vid skattningen går teamet metodiskt igenom olika symtom, troliga orsaker till symtomen, medicinering, åtgärder och patientens utveckling över tid.
– Personalen uppskattar verkligen den grundliga genomgången av patienterna. Det är något som man ofta har saknat, säger Lotta.

Under Svenska Demensdagarna för tre år sedan hörde Lotta vad pionjärerna för BPSD-registret, Håkan Minton och Eva Grankvist, hade åstadkommit. Först var hon lite skeptisk.
– När jag såg hur staplarna för olika symtom föll till nästan noll efter en tid lät det för bra. Det handlade trots allt om ganska enkla åtgärder, som ett extra mellanmål eller en daglig promenad.

Rätt bemötande skapar trygghet
Men ju mer Lotta själv jobbar med BPSD-registret desto mer övertygad blir hon att registret bidrar till att öka kvalitén i äldreomsorgen och inom demensvården.

Som ett exempel lyfter hon fram en orolig kvinna som ringde i larmklockan stup i kvarten. Kvinnan hade en hög dos lugnande mediciner. Efter ett halvårs arbete i BPSD-register har kvinnan inga lugnande mediciner och har slutat ringa i klockan.
– Genom ett annat bemötande blev kvinnan trygg, säger Lotta.

För den verksamhet som funderar på att börja arbeta med BPSD-registret har Lotta bara en sak att säga:
– Starta snarast. Det ger resultat.