Checklista demens

Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SveDem har Stiftelsen Äldrecentrum tagit fram Checklista demens som är tänkt att vara ett stöd för de team som arbetar med personer med demenssjukdom i särskilt boende och inom hemtjänst.

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna ute på den enskilda arbetsplatsen. Den finns i två varianter, den ena för särskilt boende, den andra för hemtjänst.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika avsnitt, bland annat läkemedel, fysisk och psykosocial miljö och måltider och nutrition. Frågorna tas upp i arbetgruppen och besvaras för varje vårdtagare. Det ifyllda formuläret kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen men ersätter inte denna. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.