Kalender

2020-01-31
Samhället & äldre: Munhälsans betydelse för ett gott åldrande

Datum: fredag, 31 januari, 2020

Tid: 13.30 - 15.00


Beskrivning:

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr.

OBS! Ingen föranmälan!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 31 januari 2020 kl 13.30 - 15.00


Tänder och tuggfunktion har betydelse för hela kroppen och påverkar både nutrition och allmänhälsa. Föreläsningen sätter munhälsan i ett större sammanhang och berättar också om forskning, bland annat om tugg-funktionens samband med minnet. Slutligen lite om hur de ekonomiska tandvårdsstöden fungerar, vilka som omfattas av stöden och hur man ansöker om att få dem.
Föreläsare: Pia Skott, med dr, forsknings- och utbildningschef Folktandvården Stockholm

Programmet för Samhället & äldre våren 2020

2020-02-17
Reflektion - ett steg till (fyra dagars fördjupningskurs i reflektion)

Utbildningen består av fyra kursdagar under våren 2020. Datumen för kursdagarna är 17 februari, 12 mars, 2 april samt 21 april. Kursen hålls mellan klockan 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen.

Stockholms läns Äldrecentrum anordnar under våren 2020 en fördjupningskurs i reflektion för personer som tidigare gått en grundläggande reflektionsutbildning och som nu arbetar med reflektion. Kursen omfattar fyra kursdagar.

Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande. Genom reflektion på arbetsplatsen får personalen möjlighet att tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. På detta sätt skapas tillfällen att tillsammans reflektera över olika arbetssituationer och de arbetssätt som används, vilket i förlängningen bidrar till arbetsutveckling.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal som tidigare har gått reflektionsutbildning och har erfarenhet av att arbeta med reflektion.

Beskrivning:

Mål
Målet med kursen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om reflektionens betydelse för arbetsutveckling både på individ- och gruppnivå. Målet är också att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om att leda reflektion och praktiskt tillämpa olika reflektionsmetoder/modeller.
Innehåll
• Reflektionsprocessen – teorier och reflektion i det vardagliga arbetet
• Ledarskap – att utveckla sitt reflektionsledarskap
• Kommunikation – att leda samtal och ge feedback
• Grupper och grupprocesser – om arbetsutveckling i arbetsgrupper
• Praktisk tillämpning och att leda utifrån olika reflektionsmetoder/modeller och pedagogiska övningar
• Hemuppgifter och praktiska övningar med arbetsgrupp på hemmaplan
• Reflektera över rollen som reflektionsledare
Förutsättningar för deltagande
Utöver de fyra kursdagarna behöver deltagarna få tid för förberedelser och hemuppgifterna. Hemuppgiften består av enskilt arbete men också av att kursdeltagarna ska genomföra två reflektionstillfällen i en arbetsgrupp. Deltagarna behöver därför få tillgång till en lokal arbetsgrupp som har möjlighet att mötas vid två tillfällen. Tidsåtgången för hemuppgifterna beräknas till ca två arbetsdagar.
Kursdagar
Utbildningen består av fyra kursdagar under våren 2020. Datumen för kursdagarna är 17 februari, 12 mars, 2 april samt 21 april. Kursen hålls mellan klockan 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen. Kursen bedrivs i Andreaskyrkans lokaler på Högbergsgatan 31, Stockholm.
Kursavgift
Utbildningen kostar 5 940 kr exklusive moms per person.
Priset inkluderar kursbok och kursmaterial men för- och eftermiddagskaffe tillkommer med 80 kr per person och kursdag.
Kursledare
Jenny Österman, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum och Marie Birge Rönnerfält, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum.
Anmälan och frågor
Anmälan görs via denna länk senast den 14 januari 2020. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Då det finns ett begränsat antal platser sker antagning till kursen efter anmälningsdatum.

Välkommen med din anmälan!
För frågor angående kursen vänligen kontakta Jenny Österman jenny.osterman@aldrecentrum.se eller Marie Birge Rönnerfält marie.ronnerfalt@aldrecentrum.se

Inbjudan i pdf

2020-03-10
Samhället & äldre: Hur vill vi bo när vi blir äldre och varför?

Datum: tisdag, 10 mars, 2020

Tid: 13.30 - 15.00


Beskrivning:

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr

OBS! Ingen föranmälan!
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 13:30 - 15:00

Stämmer ens boende som äldre med hur man skulle vilja bo? Många bor i eget hus, där det inte är ekonomiskt lönsamt att flytta, även om det skulle vara mer praktiskt med ett mindre boende. Att underlätta flytt för äldre hjälper även barnfamiljer som vill bo större i och med att flyttkedjorna förenklas. Barnfamiljernas flytt frigör i sin tur bostäder som studenter är intresserade av. Föreläsningen handlar om hur efterfrågan på olika boendeformer ser ut, om det skiljer sig mellan olika kategorier och i olika kommuner/delar av landet. Kan man underlätta genom att ändra skatter, lagar eller regler på något sätt?

Föreläsare: Maria Kulander, adjunkt Högskolan i Gävle, fil lic fastigheter och byggande KTH

Programmet för Samhället & äldre våren 2020

2020-05-19
Samhället & äldre: Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa


Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr.

OBS! Ingen föranmälan!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tid: 13:30 - 15:00 

Beskrivning:

Många olika faktorer är kopplade till kognitiv hälsa. Dessutom hänger faktorerna ofta ihop. Finger är en internationellt mycket uppmärksammad s.k. multimodal livsstilsintervention, vilket betyder att man ändrar flera saker i livsstilen samtidigt i stället för att bara studera en enstaka faktor. Föreläsningen berättar om hur Finger-studien genomfördes, vilka resultat forskarna fann när det gäller minne och andra kognitiva funktioner bland äldre, men även hur hälsa och välbefinnande påverkades i övrigt. Kan studiens resultat användas för att förbättra den kognitiva hälsan i hela befolkningen? Att göra Stockholm till internationell huvudstad för kognitiv hälsa är ett projekt som ska undersöka om detta är möjligt.

Krister Håkansson är medicine doktor vid Karolinska institutet och forskningskoordinator för flera olika projekt om kognitiv hälsa bland äldre.