Utredningar

Stiftelsen Äldrecentrums primära roll är att utveckla genom kunskap, det vill säga att ta fram och sammanställa kunskap som kan stimulera och leda till utveckling. Äldrecentrum ska i dialog med huvudmännen fokusera på områden där mer kunskap om vård och omsorg för äldre behövs.

Äldrecentrum ska även kunna sammanställa kunskapsöversikter som underlag inför större reformer som huvudmännen och andra aktörer planerar.

Under publicerat hittar du våra rapporter om olika utredningsuppdrag.

I menyn till höger kan du läsa mer om ett axplock av våra utredningsuppdrag inom olika områden.