Kungsholmsprojektet

Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling födda 1912 eller tidigare och som var bosatta i Kungsholmens församling år 1987, därav projektnamnet.

Undersökning vart tredje år

Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Främsta målet att finna risk- och skyddande faktorer

Att identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar har varit ett av de främsta målen med Kungsholmsprojektet. Ett annat har varit att hitta faktorer som leder till ett gott åldrande.

Projektet har bland annat bidragit till ökad förståelse om demenssjukdomar och gett viktig information om folkhälsa. Projektet har dessutom väckt stor internationell uppmärksamhet.

Forskning med olika huvudlinjer

Forskningsaktiviteterna från Kungsholmsprojektet har följt sju huvudlinjer: förebyggande av demens, lindrig kognitiv svikt – metoder för tidig upptäckt, multisjuklighet, fysisk funktionsförmåga, läkemedelsanvändning, hälsoekonomi, formell och informell omsorg.

När datainsamlingen i Kungsholmsprojektet avslutades år 2000 startades en ny och större befolkningsstudie SNAC (Swedish National study on Aging and Care). Där deltar personer som är 60 år och äldre.