Befolkningsstudier

Vid Stiftelsen Äldrecentrum pågår tvärvetenskaplig forskning, främst inom det omfattande longitudinella SNAC-K projektet (Swedish National study on Aging and Care), som kan ses som en utveckling av det tidigare Kungsholmsprojektet. De longitudinella befolkningsstudierna Kungsholmsstudien och SNAC är en viktig bas för Äldrecentrums arbete med folkhälsa och äldre.

I Äldreforskningens hus på Gävlegatan 16 i Stockholm finns organisationerna Stiftelsen Äldrecentrum, tidskriften Äldre i Centrum, Aging Research Center (ARC) och Svenskt Demenscentrum samlade. 

Genom den samverkan Aging Reserach Center (ARC) har med andra forskningsinstitutioner i landet har Äldreforskningens Hus tillgång till flera andra viktiga databaser, exempelvis SWEOLD (uppföljning av hälsoutvecklingen för ett nationellt urval av de allra äldsta i landet). 
 
Utredningar och forskningsstudier som görs inom Stiftelsen Äldrecentrum och Äldreforskningens hus ger resultat som praktiskt kan användas i verksamheter som rör äldre människor.