190222_besok_fran_oulo_finland.jpg

Finländska politiker från Uleåborg på studiebesök hos Äldrecentrum