Öppna föreläsningar Samhället & äldre hösten 2019

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar inom aktuell forskning om äldre och åldrande. Hösten 2019 handlar föreläsningarna bland annat om vårt viktiga doftsinne, om  träning och kost och om familjens betydelse. Se datum och teman för höstens föreläsningar nedan: 

Tisdag 17 september kl. 13.30 - 15.00 
Träning, näring, funktion och välbefinnande
Föreläsningen handlar om resultaten från en ny avhandling som försvarades vid Uppsala universitet våren 2019. Avhandlingen fokuserar på effekterna av att kombinera träning med en näringsdryck för äldre personer och på kroppssammansättningens betydelse för överlevnad.
Är fetma lika farligt när vi blir äldre? Vad är sarkopeni och hur påverkar det oss?
Föreläsare: Åsa von Berens, legitimerad dietist, Phd, utredare vid Äldrecentrum.
Se den filmade föreläsningen nedan!
 
Onsdag 23 oktober kl. 13.30 - 15.00 
Vårt livsviktiga doftsinne

Luktsinnet är viktigt för hälsan, inte minst för att det påverkar aptiten. Tappar man doftsinnet tappar man också ofta aptiten och lusten att äta mat när det inte smakar någonting längre.
Doftsystemet är ett skört system i hjärnan. För att det ska fungera behöver det bildas nya nervceller hela tiden – en process som kan påverkas av sjukdom. Doftsinnet kan ses som en spegel för hur kroppen mår i övrigt. Den som är äldre och upplever ett försämrat luktsinne behöver inte oroa sig. Däremot kan man vara uppmärksam på signalerna och till exempel ta kontakt med en dietist för att vara säker på att man äter bra.
Föreläsare: Ingrid Ekström, postdoktor och forskare vid Ageing research center (ARC) Karolinska institutet.
 
Onsdag 4 december kl. Kl. 13.30 - 15.00 
Den svenska familjen, förtalad men allt livskraftigare

Alla känner till problemen med familjen: krympande, sönderfallande, utan reell betydelse. Men Gerdt Sundströms egen och andras forskning visar motsatsen: att allt fler har nära anhöriga och ofta geografiskt nära, anhöriga som fått allt större betydelse materiellt och som omsorgskälla.
Familjeforskaren använder både historiska och moderna exempel och rön, svenska och internationella, bland annat från sin nya bok Mer familj, mer omsorg. 
Föreläsare: Gerdt Sundström, professor emeritus vid Jönköpings universitet.
 

Samhället & äldre hösten 2019 (programmet i PDF)

aldre par cyklar