Reflektion som arbetsutveckling

Författare: 
Marie Birge Rönnerfält & Eva Norman
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2015

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i boken Reflektion som arbetsutveckling som nu ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Boken beskriver på ett konkret sätt reflektionsarbetet i praktiken.

Boken förklarar reflektionsledarens arbete före, under och efter reflektionsmöten. Författarna, båda med lång erfarenhet från såväl utbildning som socialt arbete, beskriver även de förutsättningar som behövs för att få reflektionsarbetet att fungera på arbetsplatsen.

Gemensam reflektion på arbetet har visat sig vara både uppskattad och ändamålsenlig för att uppnå lärande, insikt och förändring. I reflektionen kan personalens kreativa idéer och erfarenheter tas tillvara.

Boken vänder sig till alla som i sin yrkesutövning arbetar med människor inom personalledning, socialt arbete, vård och omsorg, utbildning liksom till en intresserad allmänhet.

Marie Birge Rönnerfält är tidigare universitetsadjunkt på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Eva Norman är tidigare utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

År 2019 utkom boken Reflektion som arbetsutveckling i en ny, reviderad utgåva. Den kan beställas på info@aldrecentrum.se och kostar 250:- inklusive moms. Frakt tillkommer. Läs mer