Nyttan med kvalitetsregister

Författare: 
Lars Sonde
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2015

En stor del av regeringens ekonomiska satsning, Bättre liv försjuka äldre, gick till att stimulera vård- och omsorgsenheter inom äldreområdet att börja registrera i och använda olika kvalitetsregister för att utveckla sitt arbete. I den här rapporten undersöks, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholm, om och hur satsningen påverkat äldreomsorgen i staden.