Demenssjukdomar. Tidiga insatser i hemmet

Författare: 
Louise Nygård
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Rapporten beskriver metoder för tidig upptäckt av demenssjukdom och metoder för att underlätta vardagen för den demenssjuke, med tonvikt på ensamboende i ordinärt boende. Syftet är att öka kunskapen om dementas behov och möjligheterna till kvarboende.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:8
Rapport nr 19 i projektet "Äldre och folkhälsa