Medarbetare

Ledningsstab

Chatrin Engbo
Direktör
08-690 58 09
Inger Wadman
Kommunikatör/informatör
08-690 58 20

Forskningsledare

Carin Lennartsson
Universitetslektor och docent i sociologi
08-690 53 02
Laura Fratiglioni
Professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
08-690 58 18
Lennarth Johansson
Psykolog samt fil. doktor inom socialmedicin. Docent i Gerontologi.
08-690 68 68
Mårten Lagergren
Docent
08-690 58 12

Administration

Livia Liu
Administratör
08-690 58 10
Zoltán Pethö
Institutionstekniker
08-690 58 05

Utredning & utbildning

Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08
Britten Askestad
Utvecklingsledare kvalitetsregister
08-690 58 69
Eva Norman
Utredare
08-690 58 03
Ingrid Hjalmarson
Utredare
08-690 58 13
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Karin Gens
Utredare
08-690 58 76
Lars Sonde
Utredare
08-690 68 55
Pär Schön (tjänstledig)
Utredare
08-690 68 76

Tidskriften Äldre i Centrum

Jonas Nilsson
Chefredaktör & ansvarig utgivare
08-690 58 84
Lena Fieber
Redaktör
08-690 58 14

SNAC-K Vårdsystemstudien

Mårten Lagergren
Docent, Projektledare SNAC-K vårdsystemdelen
08-690 58 12
Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04

SNAC-K Befolkningsstudien

Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Paula Sjöstrand
Läkare
Jelena Johnsson
Läkare
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska
Annika Lind
Sjuksköterska
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Antonia Sunna
Vikarierande testledare psykologi
Martina Stål
Testledare psykologi
Susanna Renberg
Testledare psykologi

Språkutveckling och arbetsplatslärande

Kerstin Sjösvärd
Projektledare/Project Director
08-690 58 82