Pressklipp 2020

Kungsholmsbors raska promenader minskar demens (Sofie Axelsson i KungsholmenDirekt 2020-03-05)
Reportage om forskningsprojektet SNAC-K med en intervju med en av probanderna och Erika Johnsson Laukka, forskare på SNAC-K. Artikeln belyser även resultat från Kungsholmsstudien som publicerades höste 2019 där det framgår att långsammare promenadtakt (lägre än 0,8 meter per sekund) tillsammans med symtom av kognitiva nedsättningar kan öka riskerna för demens.

Testa äldrevårdens personal varje dag (Debattartikel i Aftonbladet 2020-03-21)
Opinionsartikel där SNAC-K:s forskningsledare Laura Fratiglioni tillsammans med 13 andra äldreforskare uppmanar till större insatser för att skydda sköra äldre från coronaviruset. De föreslår bland annat att personal som arbetar med äldre dagligen ska testas för viruset och använda munskydd. 

Vården prioriterar bort sjuka på äldreboenden under coronakrisen (Intervju i Dagens ETC, 2020-05-15)
Dagens ETC intervjuar SNAC-K:s forskningsledare Laura Fratiglioni om Region Stockholms riktlinjer som prioriterar bort avancerad vård för patienter på äldreboenden. Laura Fratiglioni menar att det inte finns några vetenskapliga belägg för sådana gränsdragningar.