Styrelsens ledamöter & ersättare

Styrelsen leder Äldrecentrums arbete och lägger i budget fast verksamhetens inriktning för det kommande året. Styrelsen följer Äldrecentrums verksamhet genom redovisningar av pågående projekt varje halvår, och genom kvartalsrapporter om Äldrecentrums ekonomiska utveckling.

Styrelse 2019-2022 

Valda från Stockholms stad

Ledamot
Helena Bonnier (M)
Erik Slottner (KD) 
Mirja Räihä (S) vice ordförande
 
Suppleant
Ian Dickson Lauritzen (M)
Elisabeth Hellström (M)
Birger Kato (S)
 

Valda från Region Stockholm

Ledamot
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Ella Bohlin (KD) ordförande
Catarina Carbell (S)
Elisabeth Löfvander (V) 
 
Suppleant
Sofia Paulsson (M)
Margareta Olin (S)
Gunnel Färm (S)
Anna Attergren Granath (L)
 

Valda från Storsthlm

Ordinarie
Kent Ivarsson (C) 
Ersättare
Nancy Lukic (S)

Adjungerad från Sundbybergs stad

Vakant

Revisorer

Förtroendevalda, valda av Stockholms stad:
Lekmannarevisor
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisorssuppleant
Gun Risberg (S)

Revisorer utsedda av Region Stockholm:
Anders Rabb, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Richard Vahul, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB