Ledning & styrelse

Stiftelsen Äldrecentrums arbete leds av en politisk styrelse som utses av regionfullmäktige i Stockholm, Stockholms stads kommunfullmäktige, Sundbybergs kommunfullmäktige och Storsthlm. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamhet och fastställer budget och verksamhetsplan. Den operativa verksamheten leds av Äldrecentrums verkställande direktör.
 
Äldrecentrum har ett FoU-råd som utses av Äldreförvaltningen i Stockholms stad och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm, Sundbybergs kommun och pensionärsorganisationerna PRO  och SPF Seniorerna. FoU-rådet har i uppdrag att å verksamheternas och pensionärsorganisationernas vägnar lyfta aktuella frågor, ge förslag till verksamhetsinriktning och inkomma med förslag till prioriteringar på stiftelsens verksamhet. 
 
Till sitt stöd har Äldrecentrums direktör även fyra seniora rådgivare, tidigare utredare och forskningsledare vid Äldrecentrum.