Ny rapport: brister i statliga satsningar på äldre

SVT Nyheter har i dagarna uppmärksammat en ny rapport av Stiftelsen Äldrecentrum, "Statliga stimulansmedel för att främja kvalitén i äldreomsorgen" av Sven Erik Wånell. Rapporten som gjorts på uppdrag av regeringens utredare, visar på flera brister i de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre de senaste tjugo åren. Sammantaget handlar det om satsningar för över tjugo miljarder kronor.

Gemensamt för satsningarna är, enligt rapporten, att de inte har utvärderats ordentligt. På grund av detta kan man inte redogöra för vilka effekter de olika satsningarna haft eller hur de bör utformas i framtiden. Ofta har satsningarna varit kortsiktiga och har inte koordinerats med varandra. Enskilda satsningar har lett till förbättringar och utveckling, men eftersom det har brustit i uppföljningen är det svårt att säga vad som har fungerat och som det är värt att bygga vidare på, menar Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare på Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Läs hela artikeln på SVT Nyheter

Ladda ner rapporten (pdf)