DigIT – Digital kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal

DigIT är ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri. Syftet med projektet är dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna, nu och i framtiden.

Projektet startades i januari 2016 och samarbetsparter är Stockholms stad med samtliga fjorton stadsdelar och elva kommuner i Stockholms län. Stockholms stad är projektägare. Projektet löper till och med 2018.

Utbildningar för att främja kompetensutveckling pågår under hösten 2016. I utbildningens första del får vård- och omsorgspersonal lära sig hur man använder en surfplatta. Den andra delen av utbildningen utgörs av en språkombudsutbildning med digital inriktning.

Ansvarig projektledare är Helén Starkman på Äldreförvaltningen. Kerstin Sjösvärd på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Olga Orrit på Svenskt Demenscentrum är delprojektledare.

Läs mer om projektet>>