Det behövs krafttag för att vi ska kunna bekämpa Alzheimer!

På uppdrag av Lancets redaktörer har forskaren Bengt Winblad i samarbete med ett 30-tal forskarkollegor från olika delar av världen givit ut en gedigen rapport om situationen på Alzheimerområdet idag och vilka utmaningar vi kommer att ställas inför i framtiden då antalet sjuka i Alzheimer och demenssjukdomar ökar kraftigt i takt med att vi lever allt längre. Rapporten, som publicerades i Lancet Neurology i april, är avsedd att ge expertrekommendationer och information till politiker och beslutfattare om Alzheimers sjukdom.

– Diagnostisering och behandling måste effektiviseras och utvecklas för att samhället på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt ska kunna bistå dem som insjuknar, säger Bengt Winblad. En tidig diagnostisering och förebyggande behandling spelar en avgörande roll. Forskningen behöver ökade resurser för att ta fram bättre behandlingsmetoder och mediciner, då det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling mot Alzheimer, fortsätter han.

Hur ser du på möjligheterna för ett ökat europeiskt och internationellt samarbete kring bekämpning av Alzheimer?

Rapportens syfte är att politiker ska få upp ögonen för att Alzheimer är ett växande problem som redan nu kostar samhället väldigt mycket pengar, samt att stimulera till ökad samverkan för att stärka Europa i den här frågan. Ett gott exempel på ett sådant samarbete är European Alzheimer's Disease Consortium (EADC), där 60–80 personer från 67 europeiska forskningscentra möts för att bland annat diskutera forskningssamarbeten två ggr per år. För att vi ska komma vidare behöver man stärka den basala forskningen och utarbeta en tydlig plan för hur patientvård, grundforskning, epidemiologisk och klinisk forskning om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ska organiseras i framtiden. Detta behövs både på en nationell och europeisk nivå. Rapporten är ett utkast till en sådan plan för Europa, men det behövs även en nationell plan för Sverige.

Vilka utsikter finns det i dagsläget att hitta ett effektivt läkemedel mot Alzheimer?

   Idag finns långt framskridna studier som visar på positiva resultat för att hitta bättre läkemedel mot Alzheimer. Men här behövs det förstås mer resurser. Det är således viktigt att även involvera både forskningsfinansiärer och läkemedelsindustrin i samarbetet. Rapporten presenterades i mars på Brain Awareness Week 2016 i Bryssel.

Vilka förhoppningar har du och vilket resultat skulle du önska av detta?

   Rapporten ingick i Brain Awareness Week för att utbilda EU-parlamentariker och höja kompetensen inom området. Cirka 150 personer medverkade. Min förhoppning är att en ökad förståelse för problematiken kring Alzheimer ska leda till att frågan prioriteras och även utveckla det europeiska samarbetet.

Vad kan Sverige göra för att bekämpa Alzheimer?

Det behövs krafttag för att vi ska kunna bekämpa Alzheimer och det gäller att Sverige inte hamnar på efterkälken – vi behöver en nationell plan. Ett bra exempel är USA där man har avsatt resurser och har en tydlig plan för hur Alzheimer och demenssjukdomar ska bekämpas. Ett annat bra exempel är Englands premiärminister Cameron som vid ett G8-möte har satt upp som mål att ha ett färdigt läkemedel mot Alzheimer år 2025.


Publikation: "Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for European science and society", Bengt Winblad, Philippe Amouyel, Sandrine Andrieu et al, The Lancet Neurology, 2016;15:455-532, published online 14 March 2016.

För mer information kontakta
Bengt Winblad, MD, PhD, Professor in Geriatrics, Center for Alzheimer Research
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet
Tfn: +46 (0) 70-632 67 71
E-post: bengt-winblad-swedishbrainpower@ki.se eller bengt.winblad@ki.se

Teresa Brandell, kommunikatör Stiftelsen Äldrecentrum