Dags för ny kull 60-åringar på SNAC-K

Sedan 2001 har Äldrecentrum tillsammans med Aging Research Center, ARC, på Karolinska Institutet bedrivit ett omfattande forskningsprojekt för att undersöka hälsan hos personer som är 60 år eller äldre. De Kungsholmsbor som slumpmässigt valts ut att delta i studien får genomgå en gratis hälso- och minnesundersökning och intervjuer. I år är det dags för en ny kull av 60-åringar att bli inbjudna.

Laura Fratiglioni, professor vid ARC och forskningsledare på SNAC-K.

Forskningsprojektet som kallas för SNAC, The Swedish National study on Aging and Care, genomförs på fyra orter i Sverige, varav Kungsholmen är en. Kungsholmsstudien, som kallas SNAC-K, bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging Research Center, ARC, på Karolinska Institutet.

Syftet med projektet är att samla in data om hälsan hos personer som är 60 år eller äldre och se hur den förändras när man blir äldre.

Nu går SNAC-K in i en ny fas och kommer under februari och mars att börja skicka ut inbjudningar till 60-åringar som bor på Kungsholmen och Essingeöarna. Tidigare har SNAC-K bjudit in 60-åringar som föddes under 40- och 50-talet, men nu är det alltså dags att bjuda in de som är födda under 60-talet.

– Urvalet sker slumpmässigt och en utvald person kan inte ersättas med någon annan. Det är därför viktigt med ett hög deltagande i studien så att resultatet ska bli så representativt som möjligt, säger Gunilla Svanhagen, sjuksköterska och samordnare på SNAC-K.

Kostnadsfri hälso- och minnesundersökning
De som väljer att delta kommer att få genomgå en kostnadsfri hälso- och minnesundersökning som utförs av läkare, sjuksköterskor och psykologer. Dessutom ingår det intervjuer där man får svara på frågor sin hälsa och sina levnadsförhållanden. Deltagarna kommer att kunna följas genom deras åldrande med uppföljningar vart sjätte år.

– Vi kan tyvärr inte ge någon ekonomisk ersättning, men de flesta upplever dock sin medverkan som positiv. Om hälsoundersökningen visar på något som behöver åtgärdas, till exempel högt blodtryck, får de information om detta och råd kring medicinsk uppföljning, säger Laura Fratiglioni, professor vid ARC och forskningsledare på SNAC-K.

Data som samlas används sedan i forskning för att öka förståelsen för åldrandet och kunna identifiera strategier som kan leda till förbättrad hälsa och vård av äldre. Det handlar om bland annat kartläggning av riskfaktorer för sjukdomar och nedsatt funktionsförmåga, men också att hitta friskfaktorer som leder till ett gott åldrande.

Hittills har 4 550 personer bosatta på Kungsholmen och Essingeöarna i åldrarna 60 och uppåt deltagit i projektet.

 

Kontakt: Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi och forskningsledare på SNAC-K. laura.fratiglioni@ki.se, 070-773 58 18