Nätverk

Forskning visar att nätverk som metod utnyttjas för att hämta hem ny kunskap, få idéer och inspiration men också för att gemensamt utveckla ny kunskap. Personliga kontakter och nätverk av olika slag har en stor betydelse för medarbetarnas kompetensutveckling. Kan arbetsgivaren uppmuntra och ta tillvara den kompetens som medarbetarna utvecklar genom sina nätverk, gynnar det hela organisationen. Äldrecentrum har sedan lång tid arbetat med  nätverk som en av flera metoder för kunskapsutveckling. På grund av personalförändringar under 2019 planeras för närvarande inga nätverk. Vi återkommer med information inför 2020.

Äldrecentrum nätverk

Har du tips eller frågor, kontakta: info@aldrecentrum.se