Nätverk för hälsosamt åldrande

Stiftelsen Äldrecentrum och Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) inbjuder dig som arbetar med folkhälsa inom Stockholms län till tematräff för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.

Kontakt

Neda Agahi
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
E-post: neda.agahi@ki.se

Ann-Louise Sirén
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
E-post: ann-louise.siren@sll.se 
 

Livia Weihua Liu
administratör, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 
E-post: livia.w.liu@aldrecentrum.se