Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Äldrecentrum arrangerar regelbundet föreläsningar och seminarier för att sprida kunskap om äldre och åldrande. Varje termin bjuder Äldrecentrum in till föreläsningar med olika målgrupper och samarbetspartners. Äldrecentrum arrangerar även nätverk för anställda inom äldreomsorgen. Personalutveckling är ytterligare en viktig del av Äldrecentrums verksamhet. Läs mer i vår kalender om aktuella seminarier och utbildningar.

Reflektionsutbildningar

Reflektionsutbildningar

Äldrecentrum har under lång tid erbjudit reflektionsutbildningar till personal inom äldreomsorgen. På grund av personalförändringar under 2019 planeras för närvarande ingen ny utbildning, Har du frågor om denna eller andra utbildningar, kontakta info@aldrecentrum.se