Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Äldrecentrum arrangerar regelbundet föreläsningar och seminarier för att sprida kunskap om äldre och åldrande. Varje termin bjuder Äldrecentrum in till föreläsningar med olika målgrupper och samarbetspartners. Äldrecentrum arrangerar även nätverk för anställda inom äldreomsorgen. Personalutveckling är ytterligare en viktig del av Äldrecentrums verksamhet. Läs mer i vår kalender om aktuella seminarier och utbildningar.

Reflektionsutbildningar - fördjupningskurs våren 2020

Reflektionsutbildningar - fördjupningskurs våren 2020

Äldrecentrum har under lång tid erbjudit reflektionsutbildningar till personal inom äldreomsorgen och efterfrågan på uppföljning har varit stor. Därför erbjuder Äldrecentrum under våren 2020 en fördjupningskurs i reflektion för personer som tidigare gått en grundläggande eflektionsutbildning och som nu arbetar med reflektion. Kursen omfattar fyra kursdagar. Läs mer om utbildningen.