Föreläsningsserien Samhället & äldre

Äldrecentrum bjuder varje år in till den öppna föreläsningsserien "Samhället & äldre" som arrangeras i samarbete med PRO, SKPF, SPF och ABF. Varje termin hålls tre föreläsningar riktade till pensionärer och alla som är intresserade av frågor som rör äldreforskning. OBS! Ingen föranmälan!.

Var: ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm.

Föreläsningarna för hösten 2019 blir 17 september, 23 oktober och 4 december. Nytt program för hösten kommer snart. Här kan du läsa om programmet för våren 2019.

Välkommen!