Föreläsningsserien Samhället & äldre

Äldrecentrum bjuder varje år in till den öppna föreläsningsserien "Samhället & äldre" som arrangeras i samarbete med PRO, SKPF, SPF och ABF. Varje termin hålls tre föreläsningar riktade till pensionärer och alla som är intresserade av frågor som rör äldreforskning. Seminarierna inom serien "Samhället & äldre" är gratis under våren 2019.  Till hösten 2019 kommer vi tyvärr att vara tvungna att på nytt ta ut inträde. OBS! Ingen föranmälan!.

Var: ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer om programmet för våren 2019.

Välkommen!