Uppmärksamma, fråga och agera - grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer

OBS! Utbildningen omfattar två kursdagar -  den 10 och 23 maj

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Anmälan

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen omfattar två heldagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

 

Kursinnehåll:
 

Uppmärksamma

Våld mot äldre i nära relationer - kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.

Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete? 

Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Fråga och agera

Hur ser äldreomsorgens lagstadgade ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, bland andra personer med demenssjukdomar?
Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?
o   Sekretess och rapporteringsskyldighet
o   Samtycke
o   Polisanmälan och rättsprocess
o   Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar.
Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Wendy Francis från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Kursavgift: 2 300 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.
OBS! Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Så här tyckte tidigare kursdeltagare:

”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”
”Mycket konkret och gav bra information att arbeta vidare med på arbetsplatsen. Bra upplägg med varierande arbetssätt och föreläsningar.”
”Allting var helt fantastiskt och lärorikt. Jag kom utan förväntningar och ni lyckades väcka mitt intresse från början till slut. Bra med teori och övningar.”

 

Mer information:
Eva Norman
eva.norman@aldrecentrum.se
Telefon: 08-690 58 03                

Inbjudan i pdf

Anmälan (obs förlängd anmälningstid)