Samhället & äldre öppen föreläsning: Träning, näring, funktion och välbefinnande


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Stiftelsen Äldrecentrum ger varje termin i samarbete med ABF och pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF ett antal öppna föreläsningar om aktuell forskning om äldre och åldrande i serien Samhället & äldre. 

Träning, näring, funktion och välbefinnande
Föreläsningen kommer att handla om resultaten från en ny avhandling som försvarades på Uppsala universitet våren 2019. Avhandlingen fokuserar på effekterna av att kombinera träning med en näringsdryck för äldre personer och på kroppssammansättningens betydelse för överlevnad.  Är fetma lika farligt när vi blir äldre? Vad är sarkopeni och hur påverkar det oss?
Föreläsare: Åsa von Berens, legitimerad dietist, med dr, utredare vid Äldrecentrum

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF gratis. För övriga 50 kr. Ingen föranmälan.

Samhället och äldre hösten 2019

Presentationen som pdf!