Samhället & äldre öppen föreläsning: Den svenska familjen, förtalad men allt livskraftigare

Datum: onsdag, 04 december, 2019

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Stiftelsen Äldrecentrum ger varje termin i samarbete med ABF och pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF ett antal öppna föreläsningar om aktuell forskning om äldre och åldrande i serien Samhället & äldre. 

Alla känner till problemen med familjen: krympande, sönderfallande, utan reell betydelse. Men Gerdt Sundströms egen och andras forskning visar motsatsen: att allt fler har nära anhöriga och ofta geografiskt nära, anhöriga som fått allt större betydelse materiellt och som omsorgskälla. Familjeforskaren använder både historiska och moderna exempel och rön, svenska och internationella, bland annat från sin nya bok Mer familj, mer omsorg

Föreläsare: Gerdt Sundström, professor emeritus vid Jönköpings universitet.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF gratis. För övriga 50 kr.

Samhället & äldre hösten 2019