Kalender

2020-04-21
[OBS! INSTÄLLT] Öppna föreläsningar om demenssjukdom

Datum: tisdag, 21 april, 2020

Tid: 13.00 - 17.00

Plats: Sune Bergströms aula, Solnavägen 30, Nya Karolinska sjukhuset

OBS! Med anledning av den nuvarande situationen med risk för spridning av coronavirus har Svenskt demenscentrum fattat beslut om att ställa in evenemanget. Deras förhoppning är att kunna genomföra föreläsningarna i höst. Vi återkommer med ny inbjudan när vi vet mer. För frågor mejla: info@demenscentrum.se

Välkommen till en eftermiddag med flera av landets ledande hjärnforskare!

Beskrivning:

I samarbete med Karolinska Institutet StratNeuro och Karolinska Universitetssjukhuset arrangerar Svenskt Demenscentrum en eftermiddag med flera av landets ledande hjärnforskare. Det är en öppen föreläsningsserie som äger rum den 21 april på Nya Karolinska sjukhuset och som vänder sig till en intresserad allmänhet. Här är ett axplock ur programmet:

  • Är demenssjukdomar ärftliga? Caroline Graff, professor och överläkare
  • Kognitiva utredningar – vad ingår och vad letar man efter? Lars-Olof Wahlund, professor och överläkare 
  • Parkinsondemens och Lewykroppsdemens. Per Svenningsson, professor och överläkare
  • Arbete för ett demensvänligt samhälle, Wilhelmina Hoffman, överläkare

Evenemanget är avgiftsfritt men anmälan är obligatorisk. 

2020-05-15
[OBS INSTÄLLT] Dialogmöte med fokus på funktionshinderfrågor

Datum: fredag, 15 maj, 2020

Tid: 09.00 - 13.00

OBS! Med anledning av den nuvarande situationen med risk för spridning av coronavirus har Äldrecentrum fattat beslut om att ställa in evenemanget. För frågor mejla: info@aldrecentrum.se

Till dig som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom kommun eller Region Stockholm!

Kom och möt FoU-enheter och kompetenscentra i Stockholms län som arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård!

Beskrivning:

Hur kan vi på bästa sätt bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta?

Innehåll:

  • Möt och lyssna till enheterna för forskning, utveckling, komeptens i Stockholms län

  • Spännande forskning och utveckling pågår i länet

  • Mingel och dialog

Hela programmet och lokal kommer det information om senare i vår. 

Läs mer och anmäl dig här senast den 28 februari 2020.

2020-05-19
Samhället & äldre: Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa

Datum: tisdag, 19 maj, 2020

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr.

OBS! Ingen föranmälan!

Beskrivning:

Många olika faktorer är kopplade till kognitiv hälsa. Dessutom hänger faktorerna ofta ihop. Finger är en internationellt mycket uppmärksammad s.k. multimodal livsstilsintervention, vilket betyder att man ändrar flera saker i livsstilen samtidigt i stället för att bara studera en enstaka faktor. Föreläsningen berättar om hur Finger-studien genomfördes, vilka resultat forskarna fann när det gäller minne och andra kognitiva funktioner bland äldre, men även hur hälsa och välbefinnande påverkades i övrigt. Kan studiens resultat användas för att förbättra den kognitiva hälsan i hela befolkningen? Att göra Stockholm till internationell huvudstad för kognitiv hälsa är ett projekt som ska undersöka om detta är möjligt.

Krister Håkansson är medicine doktor vid Karolinska institutet och forskningskoordinator för flera olika projekt om kognitiv hälsa bland äldre.