Chefsutbildning om våld i nära relation

Kursdatum och tid: 31 januari 2019 8.30 - 16.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Anmälan

Chefsutbildning om våld i nära relation - en utbildning om att leda arbete med våldsutsatta äldre i nära relationer
Våld i nära relationer slutar inte vid 65. Det uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera.

Studier visar att förutom kunskap behöver personalen stöd från chefer/arbetsledare som har kunskap om våld i nära relationer och förståelse för de svåra situationer som personal kan ställas inför.

Även personal kan vara utsatta för våld och chefen har ett ansvar för att agera och ge stöd.

Målet för den här endagsutbildningen är att ge ökade kunskaper om våld i nära relationer. Under utbildningen tas den kunskap och de erfarenheter som finns i gruppen tillvara och blir en del i utbildningen.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas möjlighet att stötta sin personal i arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer i verksamheten.

Utbildningens innehåll utgår från Socialstyrelsens riktlinjer (2014:4) och äldreomsorgens lagstadgade ansvar för äldre som är utsatta för våld i nära relation. Frågor som kommer att behandlas är:

·         Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.
·         Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
·         Hur kan socialtjänsten/ hälso-och sjukvården agera när någon klient/patient är våldsutsatt?

Vi går igenom;

o   Sekretess och rapporteringsskyldighet
o   Samtycke
o   Polisanmälan och rättsprocess
o   Insatser för stöd och skydd
Hur kan vi som chefer stötta våra medarbetare i arbetet mot våld i nära relationer

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och film.
Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Malte Sundholm från Amphi Produktion. 
Kursavgift: 1 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Mer information:

Ingrid Hjalmarson, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 13

Eva Norman, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se
tfn: 08-690 58 03

Inbjudan i pdf

Anmälan