Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län - frukostseminarium

Datum: tisdag, 11 september, 2018

Tid: 08.00 - 09.30

Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Anmälan

Frukostseminarium med presentation av Äldrecentrums rapport: Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län - En lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (rapport 2018:1)

Seminariet riktar sig framför allt till beställare och beslutfattare inom äldrevården.

Mer information om rapporten: Lars Sonde, lars.sonde@aldrecentrum.se  och Lennarth Johansson, lennarth.johansson@aldrecentrum.se

Mer information om seminariet: Inger Wadman, inger.wadman@aldrecentrum.se
Inbjudan i pdf

Rapporten i pdf

 

 

Kartläggning av de äldres resa genom vård- och omsorgssystemet! Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan i övergången mellan slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg, särskilt när det gäller äldre som behöver vård efter vistelse på sjukhus. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog våren 2017 initiativ till att ta fram en lägesbeskrivning innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet var att kartlägga äldre personers (65 år och äldre) vård- och omsorgsutnyttjande, med fokus på sjukhusvård. Resultatet av kartläggningen visar skillnader mellan de olika undersökta stadsdelarna och kommunerna i Stockholms län när det gäller:

•befolkningsstruktur
•utnyttjande av slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg
•organisation och samverkan mellan huvudmännen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Rapporten är tänkt att fungera som ett stöd och planeringsunderlag för tjänstemän och beslutsfattare i Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting.